Afskedsbrydekampen

og

Vaarsang

Type:

a. Nyhedsvise, 11 stofer, 4 vers
b. Lyrisk vise, 2 strofer, 9 vers

Første linie:

a. Jeg nu for allersidste Gang, Krillevillevibombom
b. Det lufter saa sagte henover Sund

Trykkested:

S. Trier, København

Melodi:

a. Krillevillevibombom
b. Nu sænker sig Vaarens svangrende Duft

Illustration:

Portræt af bryderkongen Heygster

Noter:

b. Visen er signeret "S. W. W." for Saxo W. Wiegell

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-321
Småtryk (skillingsvise)