I det bare Sengehalm!

og

Skipperens Kone

Type:

a. Humoristisk vise, 11 strofer, 7 vers incl. omkvæd
b. Folkelig vise, 4 strofer, 8 vers incl. gentagelsesvers

Første linie:

a. Alt fra Livets første Maaren
b. Vi var tre Søstre, og vi blev gift

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Malbrock i Leding farer (trykkets melodiangivelse: Marlborough er død i Krigen)
b. Du lille Fugl paa Lindekvist

Illustration:

Mand med kost

Noter:

a. Visen er signeret " Ærbødigst Fernant Ludvigsen"
b. Visen er signeret Jul. Strandberg

Litteratur:

a. PIØ, Iørn: 80'er-viser, Strandbergs Forlag, 1980, p. 16

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-329
Småtryk (skillingsvise)