Saadan kommer Manden under Tøflen!

og

For første Gang

Type:

a. Humoristisk vise, 15 strofer, 4 vers incl. omkvæd
b. Folkelig vise, 8 strofer, 5 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Han var saa køn og sød før han blev gift, faldera
b. Jeg var en Pige paa femten Aar

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. O Ægtestand, o kære Ægtestand eller Ved Bau der slog en Kugle mig et
Hul

b. Farvel, du Hus, hvor min Fader bor

Illustration:

Kvinde skælder mand ud

Noter:

a. Visen er "Tilegnet alle Piger og Koner af Rikke Rasmussen."

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-332
Småtryk (skillingsvise)