Nyboder holder jeg af!

og

Fra Fædreland med Haab og Lyst

Type:

a. Sømandsvise, 11 strofer, 7 vers incl. omkvæd
b. Sømandsvise, 2 strofer, 11 vers incl. gentagelsesvers

Første linie:

a. Jeg er af Holmens den faste Stok, ja for Pokker
b. Fra Fædreland med Haab og Lyst

Trykkested:

Strandberg & Wennstrøms Bogtrykkeri, København

Melodi:

a. Og derfor Heidudeli
b. Egen melodi

Illustration:

Sømand ombord på skib

Noter:

a. Visen er "Forfattet af Ole Kaninstok"

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 125

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-33
Småtryk (skillingsvise)