Matrosen, der gik iland hos en Justitsraad

og

Matrosens Kjæreste

Type:

a. Humoristisk vise, 15 strofer, 5 vers incl. omkvæd
b. Sømandsvise, 3 strofer, 8 vers

Første linie:

a. Paa Gaden jeg krydsed en Aftenstund
b. Jeg skrev et Brev til min Ven

Trykkested:

Ernst Lund, København

Melodi:

a. Fra Tyskland uddrog (trykkets melodiangivelse: Singdudelei)
b. Så lunka vi så Småningom

Illustration:

Vægter og matros på gade

Noter:

a. Visen er signeret Jul. Strandberg

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 60, 62.

 

Placering:

Odense Universitet; Projekt Visecenter. OUB-340
Småtryk (skillingsvise)