Der er Slag i Frikadillen!

og

Kjedelflikkervise

Type:

a. Humoristisk vise, 8 strofer, 8 vers incl. omkvæd
b. Humoristisk vise, 5 strofer, 4 vers

Første linie:

a. Jeg kommer et Sted, hvor der søger en Deel
b. Hør, Kjedelflikker, har han Tid

Trykkested:

Ernst Lund, København

Melodi:

a. Og hvis jeg var Keiser en eneste Dag
b. Egen melodi

Illustration:

To mænd i håndgemæng, den ene med sabel. I baggrunden tilskuere

Noter:

b. Visen er identisk med OUB-115b

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 85

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-342
Småtryk (skillingsvise)