En Aftenseilads i Kjøbenhavns Gader

og

Hvormeget Ondt lider ei en Fiskermand

Type:

a. Humoristisk vise, 10 strofer, 6 vers incl. gentagelsesvers
b. Fiskervise, 4 strofer, 7 vers

Første linie:

a. Fra Alleenberg jeg seiled
b. Hvormeget Ondt lider ei en Fiskermand

Trykkested:

S. L. Møller, København

Melodi:

a. Naar man faaer lidt Godt at drikke
b. Egen melodi

Illustration:

Sømand og kvinde

Noter:

Trykket er med blyant påført årstallet 1861

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-343
Småtryk (skillingsvise)