Kinesernes Tingelingeling

og

Slesvig, vort elskede omstridte Land

Type:

a. Revyvise, 4 strofer, 18 vers
b. Fædrelandssang, 3 strofer, 7 vers

Første linie:

a. Maa jeg spørge: Hvor ligger Korea?
b. Slesvig, vort elskede omstridte Land!

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. af "Vore egne Kinesere"
b.Egen melodi (Sang af "Landsoldaten")

Illustration:

Kinesisk par med parasol

Noter:

b. Visen er identisk med OUB-550b

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-354
Småtryk (skillingsvise)