Sømandsvise

og

Matrosen og Mette i Aftenstjernen

Type:

a. Sømandsvise, 9 strofer, 4 vers incl. omkvæd
b. Humoristisk vise, 8 strofer, 7 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. De kjøbenhavnske Piger er nu saa som saa, fillebom bom bom
b. Kom, min kjære, søde Pige

Trykkested:

Jul. Strandbergs Forlag og Tryk, København

Melodi:

a. Bekjendt Melodi
b. I et Værtshus sad en Herre (trykkets melodiangivelse: Nianianullala)

Illustration:

Sømand går i land. I baggrunden fire matroser, Dannebrog, hav med sejlskib

Noter:

Trykket anvender samme illustration som OUB-17

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-360
Småtryk (skillingsvise)