Tournyren a'

og

Jeg stod i Lethraborgs skønne Have

Type:

a. Humoristisk vise, 8 strofer, 10 vers incl. omkvæd og med prosa før omkvæd
b. Lyrisk vise, 8 strofer, 4 vers

Første linie:

a. Jeg er ej til at styre
b. Jeg stod i Lethraborgs skønne Have

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Hør nu, Musiken kommer
b. Paa Livets Bane

Illustration:

Kvinde med tournure

Noter:

a. Visen er en satire over moden. Lignende satire er OUB-178a.
b. Visen er identisk med OUB-123b og OUB-285b
Trykket anvender samme illustration som OUB-178

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-361
Småtryk (skillingsvise)