Frelsens Hær

Type:

Humoristisk vise, 4 strofer, 8 vers m. prosa mellem 4. og 5. vers

Første linie:

I Frelsens Hær der gaar det lystig til, som vi nok veed

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

En Kobbersmed han er et Jern (trykkets melodiangivelse: Man kalder mig den lystige og glade Kobbersmed)

Illustration:

"Mønstring" af "hæren"

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden. Årstallet 1888 er påført trykket med blyant.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-378
Småtryk (skillingsvise)