Ta' en anden Frakke paa!

og

Det var en Lørdag Aften

Type:

a. Revyvise, 8 strofer, 8 vers
b. Folkelig vise, 8 strofer, 4 vers

Første linie:

a. Københavneren er essig og fornøjet
b. Det var en Lørdag Aften

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Bekendt Revuevise
b. Egen melodi

Illustration:

Mand i døren til værelse, hvor kvinde rækker hånden frem mod ham

Noter:

b. Visen er identisk med OUB-137b og OUB-401b

Litteratur:

b.
SELMA Nielsens Viser (red. Nils Schiørring), Munksgaard, 1956, p. 176.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-380
Småtryk (skillingsvise)