Ole, som gaaer i Byen for Pigerne

Type:

Humoristisk vise, 9 strofer, 8 vers

Første linie:

Nei, intet Menneske kan tro

Trykkested:

Behrends Enke, København

Melodi:

Det hændte sig forgangen Nat eller Jeg rendte rundt den hele By

Illustration:

Man med høj hat bærer sæk over skulderen og pose i hånden, i baggrunden ses en flok kvinder

Noter:

På bagsiden er trykt årstallet 1860

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-383
Småtryk (skillingsvise)