Manden med Nathuen

og

Den rige Frier og Dandserinderne

Type:

a. Folkelig vise, 6 strofer, 8 vers incl. omkvæd
b. Humoristisk vise, 7 strofer, 5 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Manden og Konen sadde dem ned
b. Ak Jomfru, Deres Taa

Trykkested:

Julius Behrend, København

Melodi:

a. Egen melodi
b. Mit Navn er Rasmus Taa

Illustration:

Kvinde slår mand med kæp. Inde i trykket er silhuet af to tåspidsdanserinder

Noter:

På bagsiden er trykt årstallet 1875

Litteratur:

a.
SELMA Nielsens Viser (udg. Nils Schiørring), Munksgaard, 1956, p. 147-148, 179.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-385
Småtryk (skillingsvise)