Det gruelige Mord, der er begaaet af Ole Sørensen

Type:

Nyhedsvise, 4 strofer, 8 vers

Første linie:

Sorgløs hun vandrede rolig

Trykkested:

A. Friberg, København

Melodi:

Nattens dæmrende Taager (trykkets melodiangivelse: Nattens dæmrende Toner)

Illustration:

Portræt af Ole Sørensen

Noter:

Trykket er andet oplag og indeholder prosaberetning om begivenheden, hvor smedesvend Rathje efter endt arbejdsdag den 2. marts 1867 fandt sin kone myrdet i deres bolig. Der var desuden blevet stjålet penge. Morderen var den netop løsladte tugthusfange Ole Sørensen, der efter den nye straffelov ikke kunne dømmes til døden, men derimod til en langvarig fængselsstraf. Andre viser om samme emne er at finde i OUB-259 og OUB-467.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-179 og OUB-386
Småtryk (skillingsvise)