Det kan vi inte ha'!

og

Beskedne Ønsker

Type:

a. Humoristisk vise, 8 strofer, 8 vers incl. omkvæd
b. Lyrisk vise, 7 strofer, 4 vers

Første linie:

a. De klager over Tiderne, det var der noget i
b. Jeg ønsker ej et Slot med gyldne Sale

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. En Kobbersmed han er et Jern (trykkets melodiangivelse: Den eviggglade Kobbersmed).
b. Egen melodi

Illustration:

Mand med stok

Noter:

a. Visen omhandler aktuelle begivenheder og er signeret "J. S." for Julius Strandberg
b. Visen er identisk med OUB-290c og OUB-610b

Litteratur:

 

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-407
Småtryk (skillingsvise)