1 Tale med Forhindringer i Frelsens Hær

og

Midsommervisen

Type:

  1. Humoristisk vise, 3 strofer, 4 vers med prosa mellem 2 og 3 strofe
  2. Lejlighedsvise, 2 strofer, 13 vers incl. omkvæd

Første linie:

  1. Vi er saa glade i "vor Gaard"
  2. Vi elske vort Land

Trykkested:

Rud. Foltmars Tryk, København

Melodi:

  1. Der er saa stille i vor Gaard
  2. Egen melodi

Illustration:

Kaffebord i Frelsens Hær

Noter:

  1. Visen er "Af Madam Bollerup, Forsanger i "Hæren"".
  2. Visen er med få undtagelser identisk med OUB-114b

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-408
Småtryk (skillingsvise)