Krigen 1864

og

Fremad!

Type:

a. Politisk vise, 6 strofer, 8 vers
b. Politisk vise, 3 strofer, 12 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. I Brødre, som formaaer at føre
b. Fremad hver dansk Soldat

Trykkested:

Behrends Enke, København

Melodi:

a. Kom kjære Brødre, Kammerater eller Tid at tie, Tid at tale
b. Dengang jeg drog afsted

Illustration:

Vignet: Soldat med fane

Noter:

a. Visen er signeret "J. N. S."
Trykket anvender samme illustration som OUB-373, og årstallet 1864 er påtrykt bagsiden

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-414
Småtryk (skillingsvise)