Huldas Klagesang ved Hjalmars Lig

og

God Dag, I lysegrønne Trær

Type:

a. Folkelig vise, 8 strofer, 8 vers
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 8 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Min elskede Hjalmar, o se, dog en Gang
b. God Dag, I lysegrønne Trær!

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Paa blomsterklædt Bakke sad Hjalmar saa tavs.
b. Egen melodi

Illustration:

Engel siddende ved grav med kors

Noter:

a. Visen er en folkevise-pastiche
b. Visen er signeret Fristrup

Litteratur:

a.
CLAUSEN, Karl: Dansk Folkesang gennem 150 år, Fremad, 1958, p. 255, 256, 261.
PIØ, Iørn: "Julius Strandbergs skillingsviseproduktion 1861-1903" i Folk og Kultur, 1974, p. 36.
PIØ, Iørn: "Sølves Sangforlag" i Folkeminder, Foreningen Danmarks Folkeminder, 1960, p. 16.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 70.
AAKJÆR, Jeppe: Markedet og Markedsviser (1924), Niels P. Thomsen, 1929, p. 31.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-41 og OUB-269
Småtryk (skillingsvise)