Dansk Krigssang for vore Jenser

og

Kort Proces med Tydsken

Type:

a. Politisk vise, 4 strofer, 11 vers
b. Politisk vise, 4 strofer, 10 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Det var i den koldeste Efteraarstid
b. Har du aldrig seet at Tydsken har faaet før

Trykkested:

Behrends Enke, København

Melodi:

a. Nu skal vi nok atter med Prøiseren slaaes
b. Har Du (I) aldrig seet en Abolitionist

Illustration:

Slagmark

Noter:

a. Visen er signeret "V. Tp."
b. Visen er signeret "G. K."
På bagsiden er påtrykt "Kjøbenhavn 1864".

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-422
Småtryk (skillingsvise)