Ellevte Regiment ved Oversø

Type:

Politisk vise, 5 strofer, 10 vers

Første linie:

Vi kan vel være det bekjendt

Trykkested:

Det Brillske Bogtrykkeri ved E. Lund

Melodi:

Se, Jens, jeg bleven er Skribent (trykkets melodiangivelse: Hør, Jens, jeg bleven er Skribent (Brev fra Pigerne til Jens) eller: Den gamle Tappenstreg)

Illustration:

Slagmark

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden

Litteratur:

PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 31

 

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-437
Småtryk (skillingsvise)