Skrækkelig Vise om den vilde Menneskeæder 

Type:

Humoristisk vise, 4 strofer, 7 vers 

Første linie:

For nylig de svenske Studenter har vaaret

Trykkested:

F. E. Bording, København

Melodi:

Marken er meiet og Høet er høstet

Illustration:

Vildmand æder barn, medens kvinde ser forfærdet til og efter beretningen et skyggebillede af en mand. 

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om det rygte, at der i 1862 i København skulle være sluppet en vildmand løs, som spiste børn og deres ammer. Beretningen maner til besindelse. 

Litteratur:

FALKENBERG, Lise Lyng: "Skillingsviser på internettet", Vinden, februar 1998, p. 4. 

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-440
Småtryk (skillingsvise)