Den skrækkelige Ulykke i Hardley

Type:

Nyhedsvise, 3 strofer, 8 vers

Første linie:

Dybt under Jorden i det mørke Kammer

Trykkested:

H. G. Brill, København

Melodi:

Dig, elskte Frankrig, mit Farvel jeg byder

Illustration:

Sørgende kvinde sidder med krans i hånden

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-449
Småtryk (skillingsvise)