Kongen af Portugals Besøg i Kjøbenhavn

og

Blomster=Pigen

Type:

a. Nyhedsvise, 5 strofer, 15 vers
b. Lyrisk vise, 3 strofer, 8 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Kongen, Luis, af Portugalien
b. I Skoven har jeg hjemme, i Skoven har jeg ham

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København.

Melodi:

a. Rundt om i Landet er en Sorg saa stor eller Dunken Peter Knallerup
b. Egen melodi

Illustration:

Stort sejlskib og både

Noter:

a. Visen er signeret "J. S." for Julius Strandberg.
b. Visen er identisk med OUB-203b, OUB-336b og OUB-488b. OUB-203b har dog anden titel og verseinddeling.
Trykket er med blyant påskrevet årstallet 1886.

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: 80'er-viser, Strandbergs Forlag, 1980, p. 54

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-455
Småtryk (skillingsvise)