Gutter ombord!

og

Baadsmand Oles Peter

Type:

a. Sømandsvise, 4 strofer, 11 vers incl. omkvæd
b. Sømandsvise, 5 strofer, 6 vers incl. gentagelsesvers og omkvæd

Første linie:

a. Hiv nu Anker op, giv Agt
b. Se Baadsmand Oles Peter

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Hvis det morer Dem en Gang (trykkets melodiangivelse: Og derfor trom,
trom, trom nu skal I høre
)
b. Der kommer en Bonde ridende

Illustration:

Sømand med løftet glas holder om kvinde. I baggrunden andre sømænd

Noter:

a. Visen er signeret "Ole Skeje"

Litteratur:

a.
LAURITZEN, Henry: Dansk Revy Kavalkade, Chr. Erichsens Forlag, 1962, p. 18

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-460
Småtryk (skillingsvise)