Morderen Ole Sørensens Frigivelse

Type:

Nyhedsvise, 5 strofer, 8 vers

Første linie:

Blandt det Værste til at drille

Trykkested:

S. Trier, København

Melodi:

Der er mange Ting, som driller

Illustration:

Mand i lænker foran skranke, hvor anden mand står med armene over kors

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden, hvor smedesvend Rathje efter endt arbejdsdag den 2. marts 1867 fandt sin kone myrdet i deres bolig. Der var desuden stjålet penge. Morderen var den netop løsladte tugthusfange Ole Sørensen, der efter den nye straffelov ikke kunne dømmes til døden, men derimod til en langvarig fængselsstraf. Andre viser om samme emne er at finde i OUB-259 og OUB-386.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-467
Småtryk (skillingsvise)