Per Spillemand snapped Fiolen fra Væg

og

Den lille Piges Sang

Type:

a. Folkelig vise, 5 strofer, 6 vers incl. omkvæd
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 8 vers

Første linie:

a. Peter Spillemand han snapped Fiolen
b. Min ømme Moder misted jeg

Trykkested:

Jul, Strandbergs Bogtrykkeri, København

Melodi:

a. Jeg har altid her i Verden staaet ene (trykkets melodiangivelse: Harmonikavisen. Kan ogsaa synges paa Melodi Udi Kampen de Riddersmænd drage, naar de to sidste Linier gentages)
b. Den lille Efternøler

Illustration:

Mand med violin

Noter:

a. Sml. Den Spillemand snapped Fiolen fra Holger Drachmanns Tannhäuser, melodi: Sextus Miskow.
Trykket indeholder Strandberg-annoncering af visebogen "Danmarks syngende Mand".

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-473
Småtryk (skillingsvise)