Den fattige Spillemands sørgelige Levnetsløb

Type:

Folkelig vise, 14 strofer, 4 vers

Første linie:

Jeg fødtes i Dannemarks smukke Blomstervang

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

Nu vil jeg fortælle min Skæbne saa tung

Illustration:

Mand sidder med harmonika, ved siden af står kvinde med sangbog

Noter:

Trykket indeholder beretning signeret "N. P. Olsen, Arbejdsmand". På trykkets forside er med blyant påført årstallet 1888, og "Pris: 10 Øre" er påtrykt.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-481
Småtryk (skillingsvise)