De mærkelige sammenvoxede Tvillinger

Type:

Nyhedsvise, 9 strofer, 5 vers

Første linie:

De har vel hørt om disse sammenvoxne Mænd

Trykkested:

Ernst Lund, København

Melodi:

Det var ved Helgoland at sidst vi Fjenden saae

Illustration:

Siamesiske tvillinger

Noter:

Visen er signeret "J. S." for Julius Strandberg, og trykket indeholder prosaberetning om begivenheden.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-482
Småtryk (skillingsvise)