Daisy Bell! eller Cyklistens Frieri!

og

Taaren

og

Naar Lampen spreder sit matte Skin

 

Type:

a. Humoristisk vise, 4 strofer, 15 vers incl. omkvæd
b. Lyrisk vise, 2 strofer, 8 vers
c. Lyrisk vise, 3 strofer 10 vers

Første linie:

a. Dybest i Hjertet en Blomst der gror
b. Mit Hjerte er en Himmel graa
c. Naar Lampen spreder sit matte Skin

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Dybest i Hjertet en Blomst der gror (trykkets melodiangivelse: Bekendt engelsk Vals)
b. Egen Melodi
C. Mens Lampen spreder sit hvide Skin

Illustration:

Mand på væltepeter

Noter:

a. Visen er signeret "Anton C." og handler om cykellivet. En anden vise om samme emne er OUB-137a.
b. Visen er signeret H. C. Andersen
c. Visen er signeret H. P. Holst og er identisk med Mens Lampen spreder sit hvide Skin, OUB-49b, bortset fra at førstelinien er ændret, og der er tilføjet en ekstra strofe.

 

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter, OUB-487
Småtryk (skillingsvise)