Ditlumdeja, eller den rødhaarede Ane

og

Blomster=Pigen

Type:

a. Humoristisk vise, 10 strofer, 8 vers incl. omkvæd
b. Lyrisk vise, 3 strofer, 8 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Jeg var en simpel Bondepige
b. I Skoven har jeg hjemme, i Skoven har jeg ham

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Jeg er i Glostrup født og baaren
b. Egen melodi

Illustration:

Kvinde med mand under armen efterfulgt af to mænd

Noter:

b. Visen er identisk med OUB-203b, OUB-336b og OUB-455b. Førstnævnte har dog anden titel og verseinddeling.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-488
Småtryk (skillingsvise)