Frederik den Syvendes Bisættelse

og

Sorg er i Danmark

Type:

a. Lejlighedsvise, 4 strofer, 8 vers
b. Lejlighedsvise, 7 strofer, 4 vers

Første linie:

a. Dig, elskte Konge, vort Farvel vi byde
b. Sorg er i Danmark - ak! det er saa øde

Trykkested:

Behrends Enke, København

Melodi:

a. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden
b. Evig Naturen skjænker sine Gaver

Illustration:

Portræt af Kong Frederik den Syvende

Noter:

Årstallet 1863 er påtrykt bagsiden

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-489
Småtryk (skillingsvise)