Prindsesse Alexandras Formæling

og

Prindsesse Alexandras Afreise til England

Type:

a. Lejlighedsvise, 4 strofer, 8 vers
b. Lejlighedsvise, 4 strofer, 5 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Her i Danmarks skjønne Egne
b. Farvel du elskte Prindsesse huld

Trykkested:

Behrends Enke, København

Melodi:

a. Danmark deiligst Vang og Vænge
b. Farvel Du Huus, hvor min Fader boer

Illustration:

Royal krone

Noter:

Trykket er dateret 1863 og indeholder optegnelse over Prinsen af Wales' formue.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-491
Småtryk (skillingsvise)