Den blodige Duel i Dyrehaven

og

Syng, du glade Københavner

Type:

a. Humoristisk vise, 13 strofer, 6 vers
b. Humoristisk vise, 3 strofer, 11 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Hos Studenterne forleden
b. København, du glade By

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Peter Skjødt i Barndomsalder
b. Hvis det morer Dem en Gang (trykkets melodiangivelse: Og derfor trom,
trom, trom, nu skal I høre)

Illustration:

Herreselskab

Noter:

a. Visen omhandler aktuel begivenhed og er "Forfatttet til Advarsel mod
Champagnedrikkeriet af Ohlsson, Lejlighedsdigter og Blanksværtefabri-
kant"
b. Visen er med blyant påført gentagelsestegn og er identisk med OUB-500b

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-497
Småtryk (skillingsvise)