Storkereden paa Amagertorv

og

Syng, du glade Københavner

Type:

a. Humoristisk vise, 12 strofer, 3 vers
b. Humoristisk vise, 3 strofer, 11 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. "Storkereden" er et Vandspring i vor gode By
b. København, du glade By

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Anna var saa ædeligt et Barn (trykkets melodiangivelse: Aa, den stakkels Pige)
b. Hvis det morer Dem engang (trykkets melodiangivelse: Og derfor trom,
trom, trom, nu skal I høre
)

Illustration:

Stork

Noter:

a. Visen er signeret "Ohlsson, Lejlighedsdigter og Blanksværtefabrikant"
b. Visen er identisk med OUB-497b

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 136, 141

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-500
Småtryk (skillingsvise)