Sprællemanden

og

Vintren er nu flygtet bort

Type:

a. Humoristisk vise, 5 strofer, 12 vers incl. gentaget omkvæd
b. Folkelig vise, 4 strofer, 8 vers

Første linie:

a. Mutter købte for Plaser
b. Vintren er nu flygtet bort

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Er et Kys dog ej den største Lykke (trykkets melodiangivelse: Den
bekendte Vals af Rudolf Førster (eller Malles Vise))
b. Egen melodi

Illustration:

Satirisk tegning af mand i narredragt

Noter:

a. Visen er identisk med OUB-613b
b. Visen er identisk med OUB-68b og OUB-222b og kaldes på trykkets
forside "Vaarsang"

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-501
Småtryk (skillingsvise)