Soldatens farvel!

Type:

Soldatervise, 9 strofer, 6 vers

Første linie:

Trindt i Landet gik Bud

Trykkested:

Det Brillske Bogtrykkeri ved E. Lund, København

Melodi:

Naar mit Øie er lukt eller Dengang Almagtens Gud

Illustration:

Soldat kysser kvinde, i baggrunden soldater, flag og mølle

Noter:

Trykket indeholder prosastykket "Et venligt Ord til de Bortdragendes Efterladte"

Litteratur:

PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 27, 29, 33, 132.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-506
Småtryk (skillingsvise)