Dronning Louise

Type:

Lejlighedsvise, 4 strofer, 8 vers

Første linie:

Med Diadem om Panden staaer Du smykket

Trykkested:

Det Brillske Bogtrykkeri ved E. Lund, København

Melodi:

Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden

Illustration:

Portræt af Dronning Louise

Noter:

Trykket indeholder kort biografi om Dronning Louise

Litteratur:

PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 133

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-508
Småtryk (skillingsvise)