Axel og skøn Inger

og

Der laa en Baad ved Stranden

Type:

a. Folkelig vise, 20 strofer, 4 vers
b. Lyrisk vise, 5 strofer, 8 vers

Første linie:

a. Paa Sjælland hos en Bonde var der Bryllupsfest
b. Der laa en Baad ved Stranden

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Paa Sjælland hos en Bonde (trykkets melodiangivelse: Axel og skøn Inger)
b. Ak, bed mig aldrig mere om denne ene Sang (trykkets melodiangivelse: Skærsommersangen)

Illustration:

Kvinde står ved siden af stengærde med træbalje og åg og tager sig til hovedet. I baggrunden støtter en mand sig til en stav.

Noter:

a. Visen er en folkevise-pastiche.
b. Visen er signeret Jul. Strandberg

Litteratur:

a.
ANDERSEN, Kristian: "Kristine og hendes viser" i Folkeminder, Foreningen Danmarks Folkeminder, 1960, p. 26, 31
SELMA Nielsens Viser (udg. Nils Schiørring), Munksgaard, 1956, p. 117, 176.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-50
Småtryk (skillingsvise)