En Garibaldi=Qvinde

og

Groscanon og Rataplan

og

Syd og Nord

 

Type:

a. Humoristisk vise, 5 strofer, 10 vers incl. gentagelsesvers og omkvæd
b. Soldatervise, 2 strofer, 8 vers
c. Fædrelandssang, 4 strofer, 8 vers incl. gentagelsesvers

Første linie:

a. Nær Gothersgade boer en Glut
b. Siig, husker du, dengang da ved min Side
c. Du er riig, Du er deilig, o Syd

Trykkested:

H. E. Nissen, København

Melodi:

a. Skjøndt denne Verden er profan (trykkets melodiangivelse: Rada Tsing, Kätchen hun stak a')
b. Egen melodi
c. Egen melodi

 

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-520
Småtryk (skillingsvise)