Til Eftertanke

Type:

Humoristisk vise, 10 strofer, 4 vers

Første linie:

Jeg synge her vil en lille Vise

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

Amanda sad med en Krans i Haaret

Illustration:

Kvinde og mand med strengeinstrument bærer kvinde

Noter:

Trykket er med blyant påført datoen "12/2 98" og årstallet 1898 og på bagsiden er trykt: "Dediceret Festen i Concertpalaiset den 12 Februar 1898, venligst af Forfatteren til denne og andre moralske Viser".

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-527
Småtryk (skillingsvise)