Om det store Slag ved Dybbøl

Type:

Politisk vise, 5 strofer, 12 vers incl. omkvæd

Første linie:

Ovre i Berlin

Trykkested:

Ernst Lund, København

Melodi:

Syng nu, Gutter smaa (trykkets melodiangivelse: Holmens faste Stok)

Illustration:

Mandsportræt med indskriften "Preussen" på huen og "Fem mod Een" i munden

Noter:

Under titlen står: "Foredraget i Costume af Friederich Wilhelm"

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-536
Småtryk (skillingsvise)