Skræderen i Hummergade og Vilhelmine

Type:

Humoristisk vise, 5 strofer, 15 vers

Første linie:

I Hummergade var der jo

Trykkested:

Ernst Lund, København

Melodi:

Ved Lundby sagde Oberst Beck eller Nu skal Du faae Din varme Mad (See, Jørgen Jensen er mit Navn)

Illustration:

Kvinde danser, medens anden kvinde ser til

Noter:

Visen er signeret "Peter Hansen" og omhandler aktuel begivenhed.
Melodiangivelse på forside og side 2 er forskellig

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-542
Småtryk (skillingsvise)