Sidse Madsen fra Kasino og Skorstensfejeren

og

Den utro Ven

og

Min lille Vraa blandt Bjerge

Type:

a. Humoristisk vise, 9 strofer, 4 vers
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 4 vers
c. Lyrisk vise, 3 strofer, 7 vers

Første linie:

a. Det var en Lørdag Aften
b. Hvorfor bad du om mit unge Hjerte?
c. Jeg veed en Vraa imellem Bjerge

Trykkested:

Jul. Strandbergs Forlag og Tryk, København

Melodi:

a. Egen Melodi eller Og dersom du morer dig daarlig
b. Den Sømand er saa lidet estimeret
c. Egen Melodi

Illustration:

Mand med kvinde under armen

Noter:

a. Visen er signeret "-g."
c. Visen er identisk med OUB-1b og OUB-54b

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-547
Småtryk (skillingsvise)