Hør, Ellen, hør, i Fald du vil

og

Min lille Vraa blandt Bjerge

Type:

a. Lyrisk vise, 6 strofer, 7 vers
b. Lyrisk vise, 3 strofer, 7 vers

Første linie:

a. Hør, Ellen, hør, i Fald du vil
b. Jeg veed en Vraa imellem Bjerge

Trykkested:

Julius Strandberg, København

Melodi:

a. Hør, Ellen, hør, i Fald du vil (trykkets melodiangivelse: Menuetten af Elverhøj eller Paa Søen naar den skummer vred)
b. Jag vet en vrå emellan bergen

Illustration:

Mand og kvinde i bjerglandskab

Noter:

a. Forfatter: Chr. Richardt
Trykket indeholder en Strandberg-annoncering af visebogen Den syngende Mand paa Bølge og Land, nr. 6.
b. Visen er identisk med OUB-547c.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-1 og OUB-54
Småtryk (skillingsvise)