Pudse=Peters Død

Type:

Humoristisk vise, 4 strofer, 12 vers incl. omkvæd med prosa inden omkvædet

Første linie:

Pudse=Peter han er væk

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

Er et Kys dog ej den største Lykke (trykkets melodiangivelse: Saa sødt, saa sødt!)

Illustration:

Forhutlet mand foran dør, hvor der ses mange nøglehuller

Noter:

Visen er en humoristisk vise om en aktuel begivenhed og indeholder prosaberetning om begivenheden. Visen er signeret "P.-M.", og på forsiden af trykket står der "Gennemset af Puste=Møller". Andre viser om samme emne er OUB-70a, OUB-162, OUB-298a og OUB-389.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-562
Småtryk (skillingsvise)