Saa sødt, saa sødt!

og

Trom, trom, nu skal I høre!

Type:

a. Humoristisk vise, 5 strofer, 8 vers incl. omkvæd og Da Capo-vers
b. Humoristisk vise, 7 strofer, 11 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Er et Kys dog ej den største Lykke paa vor Jord
b. Hvis det morer Dem en Gang

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Egen melodi (trykkets melodiangivelse: Bekendt Valsemelodi)
b. Bekendt Melodi

Illustration:

Kvinde og mand går ind i port, i forgrunden æder hund kage af kurv

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-565
Småtryk (skillingsvise)