Hvad er Soldaten uden Mad og en høihælet Snaps?

og

Den forliste Matros's Piges Klagesang

Type:

a. Humoristisk vise, 4 strofer, 16 vers incl. omkvæd
b. Lyrisk vise, 6 strofer, 4 vers incl. gentagelsesvers

Første linie:

a. Hvad er vel Soldaten, naar Halsen er tør?
b. En Dag jeg stod med Haab ved Strand

Trykkested:

Ernst Lund, København

Melodi:

  1. Hvad er vel et Menn'ske, naar Pungen er sløi?
  2. To Drosler sad paa Bøgekvist

Illustration:

Satirisk portræt af mand med stor næse

Noter:

  1. Visen er "Forfattet af Ferdinand Ludvigsen, der blev kasseret for "Drik"."
  2. Visen kaldes på trykkets forside for "Pigens Klagesang over hendes Kjæreste, der forliste"

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-56
Småtryk (skillingsvise)