Tjenestepigernes Skovtour

og

Den frie Sanger

Type:

a. Humoristisk vise, 5 strofer, 11 vers
b. Lyrisk vise, 5 strofer, 8 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Alle de Andre skal paa Bal
b. Jeg er den frie Mand og synger

Trykkested:

Brills Bogtrykkeri ved E. Lund, København

Melodi:

a. Alle de Andre skal paa Bal! (Hanspeter=Polka)
b. Egen melodi

Illustration:

To kvinder

Noter:

b. Under visen er trykt: (Efter Herwegh.)
På forsiden er trykt: "Fjerde Oplag"

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 132, 137

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-577
Småtryk (skillingsvise)