Skorstensfejeren August

og

Smaafuglenes Sang

Type:

a. Humoristisk vise, 12 strofer, 4 vers med omkvæd
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 8 vers

Første linie:

a. Skorstensfejersvend August
b. Naar Skoven har mistet sin straalende Dragt

Trykkested:

Forlagets Bogtrykkeri, København

Melodi:

a. Egen Melodi (trykkets melodiangivelse: Bekendt Melodi. Kan ogsaa, naar Omkvædet udelades, synges paa Melodien: Ta-ra-ta-bum-dia).
b. Oh, var jeg den vingede Sangfugl eller Hernede ved Slien, med Hjertet beklemt (trykkets melodiangivelse: Ak, var jeg den vingede Sangfugl eller: Hernede fra Slien).

Illustration:

Skorstensfejer bøjer sig over lille dreng

Noter:

b. Visen er signeret Fr. Richard.

Trykket indeholder annonce for visebogen "Danmarks syngende Mand" og for skillingsvise

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: "Sølves Sangforlag" i Folkeminder, Foreningen Danmarks Folkeminder, 1960, p. 17

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-581
Småtryk (skillingsvise)